Namakura Gatana: Kunoichi-hen

Namakura Gatana: Kunoichi Chapter

なまくら刀・くノ一編


Namakura Gatana's 100th anniversary has now been honored with a "Kunoichi Chapter" sequel from noted anime shorts director Akitarou Daichi.

Like a lot of his personal pieces, it's a bit crude...

(Source: Crunchyroll)

Staff