Chikara Abe

阿部 主税One of Sanosuke Katagiri's subordinates.