Daisuke OnoDaisuke Ono temporarily replaces Minoru Shiraishi as Akira Kogami's co-host on the Lucky Channel when Minoru gets sent to Mt. Fuji.