Hikaru Tsurugi

ćŠæœšć…‰Tsurugi, considered a young prodigy by most, is a famed dance choreographer, producer, live performance director, author and screenplay writer. Tsurugi was hired by Production Minos to assist with Miho's promotion, responsible for choreography and voice coaching. After Miho's rise to stardom, Tsurugi was shut off from Miho, feeling betrayed by he way she seemed to absorb all his secrets of showbusiness. Tsurugi later discovered Key, and became interested in teaching her after seeing her briefly be human.

(source: Wikipedia)

Castings

Voice Actors

Cast Member Series
Cast Member Series