Koumei ShoukatsuryouRikuson`s master. Seiyuu: Takehito Koyasu