Mezou Shouji

障子 目蔵

Also Known As:

  • Tentacle


Media