Oooka Tadasuke

大岡 忠相

Also Known As:

  • Echizen no Kami