Saizuchi

才槌Saizuchi was a member of the Juppongatana, an organization under Shishio Makoto's orders. He is usually seen with Fuji.

Media