Sankurou Kaname

要 三九郎

Also Known As:

  • San-chan


Friend of Mito Yuuri.