Sara Shiratori

白鳥 沙羅Ninzaburo Shiratori's sister.