Serge Starjon

セルジュ・スタージョンSerge Starjohn is a tribute to Serge Battour from Kaze to Ki to Uta, the same as Pascal Biquet/Wogg.