Shialutsu

シアルーズの湖の精

Also Known As:

  • Water Spirit