Shiyu ShoukatsukinA new recruit in the country of Go's trials. He is Koumei's older brother.Seiyuu: Kouji Yusa