Takeo Sasaki

健夫Sasaki Yui and Charles Xavier's son.