Takumi Shindou

進藤 巧美

Also Known As:

  • Takumin