Tarou Mizuhara

水原 太郎

Also Known As:

  • Tarou Tate


Max's father.