Uzawa's FriendA friend of Uzawa who has been making fun of Maou during the school trip.