SOS Dai Tokyo Tankentai

SOS大東京探検隊


Collection of short stories, from 1979-1995.

1. Sos! Taitokyoo Tankentai

2. Run

3. Speed

3. Neko Ha Yoku Chopo Ni Kaeteruku

4. Abunai! Seito Kaichoo

5. Hoomonsha

6. Sun Burg Hill No Omoide

7. Eiyoo Manten Episode I

8. Eiyoo Manten Episode Ii

9. Madoros Kun

10. Sukiyaki

11. Night Flames

12. Visitors

(Source: MU)

Staff