Touhou Sangetsusei: Oriental Sacred Place

東方三月精 Oriental Sacred Place


Continuation of Touhou Sangetsusei ~ Strange and Bright Nature Deity.

Staff