Ubume no Natsu

姑獲鳥の夏


Adaptation of the first novel of Natsuhiko Kyogoku's "Hyakki Yakou Series."

Staff