original.jpg

azusaBirth name: Azusa Mitsu (満 梓)

Alias: あず, azu

Birth place: Yamato, Ōshima District, Kagoshima, Japan

Blood type: O+

favorite artist: aiko, ohashi trio, shinji akita, toku and alicia keys

Castings